COVID19) Gids – Nederlands / Dutch

COVID19) Gids – Nederlands / Dutch

COVID-19 is een nieuwe ziekte die uw ademhalingssysteem kan aantasten
Het wordt veroorzaakt door een virus genaamd SARS CoV-2, dat behoort tot de
familie van coronavirussen.
Als u de volgende symptomen hebt:
• Een nieuwe en blijvende hoest
• Koorts (37,5 graden of hoger)
Blijf preventief thuis gedurende 14 dagen en bel SNS24 (808 24 24 24), die u, indien
nodig, doorverwijst naar de meest geschikte gezondheidsafdeling.