COVID19 Guide – Svenska

COVID19 Guide – Svenska

Covid-19 är en ny sjukdom (I would use the word Virus here, if you do, change the sentence
before this to ”COVID- 19 är ett nytt Virus”) som kan påverka ditt respiratoriska system /
andningssystem.
Sjukdomen orsakas av viruset SARS CoV-2, och är del av coronavirusfamiljen.
Om du visar tecken på följande:
• Återkommande eller och ihärdig hosta,
• Feber (37.5 grader eller högre)
Bör du stanna hemma i minst 14 dagar och ringa SNS24 (808 24 24 24) om du skulle behöva
råd gällande vart du ska vända dig för sjukvård.