COVID19 Guía – FINNISH (FINLAND)

COVID19 Guía – FINNISH (FINLAND)

COVID-19 on uusi sairaus, joka voi vaikuttaa hengityselimistön toimintaan.
Sen aiheuttaa SARS CoV-2 virus, joka kuuluu coronavirusten perheeseen.
Jos sinulla mitään seuraavista oireista:
• Itsepintainen ja jatkuva yskä;
• Kuume (vähintään 37,5 celsiusastetta tai enemmän)
Sinun tulisi olla varmuuden vuoksi kotona 14 päivää ja soittaa SNS24-numeroon 808
24 24 24 (Servico National de Saúde), joka tarvittaessa ohjaa sinut sopivimpaan
terveydenhoitolaitokseen.